Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Hãng Luật Bigboss Law – Tư vấn pháp luật miễn phí 0908 648 179 Hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng...

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Nghĩa vụ tài sản của người thừa kế tài sản như thế nào?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Theo Điều 624 BLDS 2015 có quy định, “kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài...

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Biện pháp khẩn cấp tạm thời? Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Hãng Luật Bigboss Law – Tư vấn pháp luật miễn phí 0908 648 179 Trong quá trình toà án giải quyết vụ việc dân sự,...

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay tài sản

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Hợp đồng vay tài sản được pháp luật quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự 2015. Vậy quyền và nghĩa vụ của các...

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Trình tự thủ tục tuyên bố một một người mất tích

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Hãng Luật Bigboss Law – Tư vấn pháp luật miễn phí 0908 648 179 1. Điều kiện để tuyên bố một người mất tích Theo...

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Đặc điểm của chế tài trong pháp luật dân sự?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Đặc điểm của chế tài trong pháp luật dân sự? Đặc điểm của chế tài trong pháp luật dân sự? 1. Chế tài là gì?...

Vụ việc dân sự và vụ án dân sự?

Vụ việc dân sự và vụ án dân sự?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Vụ việc dân sự và vụ án dân sự? Vụ việc dân sự và vụ án dân sự Việc dân sự và vụ án dân...

Lừa dối trong giao dịch dân sự?

Lừa dối trong giao dịch dân sự?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Lừa dối trong giao dịch dân sự? Lừa dối trong giao dịch dân sự? 1. Khái niệm Lừa dối trong giao dịch dân sự là...

Sự khác biệt giữa phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm trong vụ án dân sự

Sự khác biệt giữa phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm trong vụ án dân sự?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Sự khác biệt giữa phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm trong vụ án dân sự? Sự khác biệt giữa phiên tòa sơ...

Luật sư Mai Tiến Luật - Luật sư giỏi và uy tín tại Bình Dương

TRÌNH TỰ THỦ TỤC PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC A. Khái niệm Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân...

Luật sư Mai Tiến Luật - Luật sư giỏi và uy tín tại Bình Dương

Quy định của pháp luật về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc Toà án quyết định ngừng việc...

Xác định thời điểm mở thừa kế và tầm quan trọng của việc xác định thời điểm mở thừa kế

Kiến thức pháp luật, Pháp luật dân sự

Hãng Luật Bigboss Law – Tư vấn pháp luật miễn phí 0908 648 179 1. Thời điểm mở thừa kế Thời điểm mở thừa kế...