2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Bố mẹ vẫn có thể tặng cho con khi đất chưa có Sổ đỏ?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Tặng cho tài sản (đặc biệt là đất đai, nhà) thường diễn ra giữa bố mẹ và con cái với nhau. Theo đó, một trong...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Đất thổ cư là gì? Thủ tục chuyển đổi sang đất thổ cư

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Đất thổ cư là loại đất thường có giá cao nhất và người dân thường xin chuyển lên đất thổ cư nếu đang sử dụng...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Văn phòng đăng ký đất đai và những điều cần biết khi làm Sổ đỏ

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Khi thực hiện những thủ tục hành chính về đất đai như làm Sổ đỏ, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ thì người dân có...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Nên hay không nên mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Vì nhiều lý do khác nhau mà không ít người dân mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền như không đủ điều kiện sang...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Hồ sơ, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Cấp đổi Sổ đỏ là việc người dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đổi sang sổ mới trong một số trường...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng pháp lý nhà đất trước khi thực hiện giao dịch mua bán

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Kiểm tra thông tin nhà đất trước khi mua là việc làm cần thiết khi thực hiện giao dịch nhà đất, đảm bảo pháp lý...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Khi Nhà nước thu hồi đất bên cạnh việc có được bồi thường hay không và giá bồi thường là bao nhiêu thì phương án...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Thủ tục sang tên sổ đỏ nhanh và đơn giản

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Sang tên Sổ đỏ là thủ tục quan trọng khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Theo đó, Thủ tục sang...

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

“Việt kiều” có được đứng tên trên Sổ đỏ, Sổ hồng không?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở nếu có đủ điều kiện....

2 trường hợp đất chưa có sổ đỏ, bố mẹ vẫn có thể tặng cho con | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở 2021 mới nhất

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT SANG ĐẤT Ở Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở nhanh...

Làm thế nào để chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đặc biệt là đất ở) là một trong những mong...

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Thông tin bạn cần biết - Global Vietnam Lawyers

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đất đai

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyền lợi pháp lý quan trọng đối với mỗi người dân có quyền sử...