diem moi cua luat nha o 2023

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT NHÀ Ở 2023

Pháp luật – Đời sống, Pháp luật đất đai

Luật Nhà ở năm 2023 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, trong đó có một số quy định mới về nhà ở xã hội và chung cư mini.

Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai

Pháp luật đất đai

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải viên ở cơ sở...

Giải quyết tranh chấp đất đai về cấp chồng lấn

Pháp luật đất đai

Tình trạng chồng lấn đất đai khiến các bên phải quyết tâm xác định rõ quyền sở hữu quyền sử dụng đất đối với thửa...

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN THỪA KẾ

Pháp luật đất đai

Các tranh chấp về đất đai luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ xã hội bởi tính chất phức...

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI MUA BÁN BẰNG GIẤY TỜ VIẾT TAY

Pháp luật đất đai

Các tranh chấp về đất đai luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ xã hội bởi tính chất phức...

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI KHÔNG CÓ SỔ ĐỎ

Pháp luật đất đai

Các tranh chấp về đất đai luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ xã hội bởi tính chất phức...

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Pháp luật đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị vật chất tương đối lớn nên tranh chấp liên quan đến loại tài sản này cũng thường...

TRÍCH LỤC BẢN ÁN LY HÔN

Pháp luật hôn nhân và gia đình

Sau khi ly hôn, bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực do Tòa án tuyên chính là minh chứng cho việc hai bên...

ĐIỀU KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CẢ HAI CON KHI LY HÔN

Pháp luật hôn nhân và gia đình

Trong thực tiễn giải quyết các vụ việc ly hôn, một vấn đề thường phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp bên cạnh vấn đề chia...

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIỮA CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

Pháp luật đất đai

Các tranh chấp về đất đai luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ xã hội bởi tính chất phức...

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Pháp luật đất đai

Các tranh chấp về đất đai luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ xã hội bởi tính chất phức...

QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Pháp luật đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị vật chất tương đối lớn nên tranh chấp liên quan đến loại tài sản này cũng thường...