ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2020 - Luật Nhiệt Tâm | Luật sư kinh tế và Đại diện sở hữu trí tuệ

Một số điểm mới của Luật Đầu tư 2020

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Điểm mới của Luật Đầu tư 2020 Luật Đầu tư 2020 (“LĐT”) có hiệu lực ngày 01/01/2021, với nhiều điểm mới nổi bật thu hút...

Quy Trình, Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Năm 2020- 2021 là năm đầy biến động của toàn thế giới, nhiều dự án; mô hình kinh doanh phải tạm ngừng hoặc bị phá...

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Hình ảnh minh họa Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở sản xuất thuốc lá

Điều kiện đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì sản xuất sản phẩm thuốc lá được hiểu là:“Sản phẩm thuốc lá” là...

Các lĩnh vực đầu tư?

Các lĩnh vực đầu tư?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Các lĩnh vực đầu tư? Các lĩnh vực đầu tư? Đầu tư là việc Nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu...

Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư và các hình thức ưu đãi đầu tư

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Ưu đãi đầu tư là gì? Các hình thức ưu đãi đầu tư? Ưu đãi đầu tư 1. Ưu đãi đầu tư Ưu đãi đầu...

Đối tượng và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Đối tượng và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư? Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư như thế nào? Đối tượng và thủ tục áp...

Hợp đồng BCC

Đầu tư thông qua hình thức Hợp đồng BCC

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Hợp đồng BCC là gì? Ưu điểm của việc đầu tư thông qua Hợp đồng BCC? Thủ tục đầu tư thông qua hình thức Hợp...

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật đầu tư

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư? Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy...