QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Pháp luật sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và xã hội. Trong đó, quyền...

Quyền ưu tiên là gì? Ngày ưu tiên và quyền ưu tiên trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

Quyền ưu tiên là gì? Ngày ưu tiên và quyền ưu tiên được hiểu như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam?...

Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Trước hết, cần hiểu, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật sở hữu trí...

Các phương thức giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. Biện pháp hành chính: – Theo yêu cầu của chủ thể có...

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp 1. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký...

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có bắt buộc đăng ký?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC? Hãng...

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Hãng luật Bigboss Law – Tư vấn pháp luật miễn phí: 0908.648.179...

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

YÊU CẦU HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Hãng luật Bigboss Law – Tư vấn pháp luật miễn phí: 0908.648.179...

Có được đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật sở hữu trí tuệ

Bài hát là một loại hình tác phẩm nghệ thuật có thể được thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vậy nếu bản gốc...