QUY ĐỊNH VỀ TÁCH THỬA THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

QUY ĐỊNH VỀ TÁCH THỬA THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Luật Đất đai 2024, có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2025 đã có những quy định mới về tách thửa so với Luật Đất đai 2013.

1. Khái niệm Tách thửa là gì?

Hiện nay chưa có quy định nào cụ thể nào về khái niệm tách thửa. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu việc tách thửa như sau:

ž Tách thửa đất là thủ tục phân chia quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất từ một thể hợp nhất thành nhiều phần khác nhau.

ž Khi đó Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất hình thành hai hay nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất.

2. Điều kiện tách thửa là gì?

Căn cứ vào quy định tại khoản 1, 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024, gồm 8 nguyên tắc, điều kiện để tách thửa một mảnh đất như sau:

Thứ nhất, Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận:

ž Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ž Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

ž Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

ž Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thứ hai, Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ ba, Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ tư, Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

Thứ năm, Các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

Thứ sáu, Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

Thứ bảy, Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện tách thửa.

QUY ĐỊNH VỀ TÁCH THỬA THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

3. Thủ tục tách thửa như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     ž Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo

Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT)

ž Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

ž Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT)

ž CCCD/CMND, sổ hộ khẩu của chủ sở hữu sau khi tách thửa

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại một trong các địa điểm sau

ž Văn phòng đăng ký đất đai

ž Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

ž Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

ž Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 3: Hồ sơ được xử lý và giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và tiến hành các công việc sau:

Đo đạc địa chính để tách thửa.

Lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mới tách thửa cho người sử dụng.

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính cũng như trên cơ sở dữ liệu đất đai.

Trao trực tiếp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi gián tiếp qua UBND cấp xã với trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan cấp xã.

Yêu cầu người xin cấp hồ sơ bổ sung, sửa đổi nếu thấy cần thiết.

Bước 4: Nhận kết quả

Người có yêu cầu nhận kết quả sau 15 ngày.

Liên hệ ngay:
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận