NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Pháp luật đất đai

Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) đã dành riêng Chương VII quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Tổng hợp các lý do nên thay mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới năm 2025

Kiến thức pháp luật, Pháp luật – Đời sống, Pháp luật đất đai

Tới đây, mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ ban hành một mẫu mới thống nhất và áp dụng trên phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy thay mẫu Sổ đỏ mới, người dân có bắt buộc phải đi cấp lại Sổ cũ không? Dưới đây là 4 lý do nên thay mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới từ năm 2025 tới đây.

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Pháp luật đất đai

Tranh chấp đất đai có yếu tố nước ngoài