CON CÁI PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ THAY BỐ MẸ KHI NÀO?

Pháp luật – Đời sống, Pháp luật dân sự

Hiện nay, rất nhiều trường hợp bố mẹ thực hiện hợp đồng vay nhưng sau đó không có khả năng trả. Vậy trong trường hợp này con cái phải có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện trả nợ hay không? Hay nghĩa vụ trả nợ chỉ thuộc về bố mẹ? Vấn đề này được pháp luật quy định như thế nào, mời mọi người cùng đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời.