TIẾT LỘ BÍ MẬT DOANH NGHIỆP BỊ XỬ LÍ NHƯ THẾ NÀO?

Kiến thức pháp luật, Pháp luật – Đời sống, Pháp luật lao động

Mỗi doanh nghiệp để đứng vững trên thị trường đều có những công thức và bí quyết riêng biệt để có thể cạnh tranh trong thời buổi kinh tế như hiện nay. Các doanh nghiệp cạnh tranh với cực kì khóc liệt. Vì vậy làm sao để bảo vệ những bị mật kinh doanh đối với các doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm hằng đầu. Các hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp là hành vi trái với quy định của pháp luật.