TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỒNG LÀ NƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Pháp luật – Đời sống, Pháp luật lao động

Hiện nay thị trường lao động Việt Nam đang diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều lao động nước ngoài kí kết hợp đồng làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên sau khi hết hạn giấy phép lao động thì người nước ngoài cần làm gì để tiếp tục làm việc tại Việt Nam