ĐĂNG KÍ BẢO HỘ TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Kiến thức pháp luật, Pháp luật – Đời sống, Pháp luật sở hữu trí tuệ

Căn cứ tại khoản 8 điều 6 NĐ 17/2023/NĐ-CP quy định tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp