LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2023 CÓ NHỮNG ĐIỂM MỚI GÌ?

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2023 CÓ NHỮNG ĐIỂM MỚI GÌ?

Luật căn cước 2023 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến căn cước công dân chúng ta đang sử dụng. Dưới đây là 9 điểm mới của Luật Căn cước 2023.

Thứ nhất, Đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước. Quy định tại điều 3 Luật Căn cước.

  Thứ hai, Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân, Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định như sau:

  • Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.
  • Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.
  • Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Thứ ba, Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025

Thứ tư, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước

Theo quy định tại Điều 18 Luật Căn cước 2023 thì các thông tin về quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng sẽ được bỏ và thay vào đó là thông tin về nơi đăng kí khai sinh và nơi cư trú

Thứ năm, Mở rộng đối tượng cấp thẻ Căn cước

Theo quy định tại Điều 18, 19 Luật Căn cước 2023 thì Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2023 CÓ NHỮNG ĐIỂM MỚI GÌ?

Thứ sáu, Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Thứ bảy, Cấp Giấy chứng nhận căn cước với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ 01/7/2024

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Căn cước 2023 thì Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 30 Luật Căn cước 2023 thì Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 06 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Thứ tám, Từ ngày 01/7/2024, mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 căn cước điện tử

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Căn cước 2023 thì mỗi công dân Việt Nam được được cấp 01 căn cước điện tử. Về giá trị sử dụng của căn cước điện tử được quy định như sau:

– Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

– Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.

Thứ chín, Bổ sung thu thập thông tin về mống mắt khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

Theo khoản 3 Điều 18 Luật Căn cước 2023 thì thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của công dân, các thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều 9, khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 22 Luật Căn cước 2023.

Theo Điều 23 Luật Căn cước 2023 thì trong thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có quy định về bước người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.

Đối với thủ tục cấp thẻ căn cước với người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cũng có quy định về bước thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt như người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, đối với người dưới 06 tuổi thì cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Liên hệ ngay:
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận