Giải thể Công ty có cần chấm dứt hoạt động của Chi nhánh không?

Giải thể là gì? Trình tự tiến hành giải thể doanh nghiệp
Giải thể Công ty

Ngày hôm qua Luật sư gặp một trường hợp như sau: Công ty TNHH X (“Công ty X”) được thành lập năm 2013 tại Tp.HCM; năm 2017 Công ty có thành lập một Chi nhánh ở Nha trang và hoạt động độc lập với Công ty. Hiện tại, Chi nhánh kinh doanh rất ổn định và tạo ra lợi nhuận cao; còn Công ty kinh doanh thua lỗ, không tạo ra được lợi nhuận. Vì vậy, Công ty X muốn giải thể Công ty nhưng vẫn muốn duy trì hoạt động của Chi nhánh thì có được không?

1. Giải thể Công ty trong trường hợp nào?

– Các trường hợp sau:

  1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  2. Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Như vậy, Công ty X thuộc trường hợp tại mục 2, theo quyết định của Hội đồng thành viên vì Công ty hoạt động không còn hiệu quả, nếu duy trì hoạt động thì các khoản nợ của Công ty sẽ càng nhiều hơn.

– Điều kiện để giải thể Công ty

+ Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

→ Nội dung này được quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 (“LDN”) và Điều 70, 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

2. Có cần chấm dứt hoạt động của Chi nhánh khi giải thể Doanh nghiệp không?

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về khái niệm của Chi nhánh, theo đó khoản 1 Điều 44 LDN quy định như sau: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.” Như vậy, với khái niệm này thì Chi nhánh không có tư cách pháp nhân và hoạt động phụ thuộc vào Công ty. Do đó, khi mà Công ty bị giả thể thì Chi nhánh không thể hoạt động được nữa, nên cần phải chấm dứt hoạt động Chi nhánh.

Theo đó, khoản 4 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.” Cho nên, Công ty phải tiến hành làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giải thể Doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến giải thể Công ty, chuyên nghiệp nhanh chóng và hiểu quả.

Nếu bạn còn có thắc mắc nào thì vui lòng gọi ngay vào số 0908 648 179 để Luật sư tư vấn miễn phí!

Người đăng: Phạm Huyền

Liên hệ ngay:
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận