BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÍ KHI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG XẢY RA

Kiến thức pháp luật

Bạo lực học đường đang là vấn nạn khiến cho mọi người đặc biệt quan tâm, khi mà các cuộc bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều và tính chất ngày càng phức tạp làm rúng động dự luận, gây ra làn sóng phẫn nộ từ mọi người. Trong bải viết này chúng ta cùng timg hiểu thế nào là bạo lực học đường, quy định của pháp luật và cách thức xử lí bạo lực học đường diễn ra.