Mai Tiến Luật

Ths.Ls Mai Tiến Luật

1. Thông tin

Họ và tên: Mai Tiến Luật

Chức danh: Luật sư điều hành

Số điện thoại: 0978 333 379

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 13 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Hôn nhân & gia đình, Đất đai, Doanh nghiệp

3. Thành tích nổi bật