Lý Thanh Sang

Lý Thanh Sang

1. Thông tin

Họ và tên: Lý Thanh Sang

Chức danh: Cộng sự

Số điện thoại: 0767687869

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình / Dân sự/ Đất đai / Marketing & Branding

3. Thành tích nổi bật