Lý Thanh Sang

1. Thông tin luật sư

Họ và tên: Lý Thanh Sang

Chức danh: Trưởng phòng Marketing

Số điện thoại: 0767687869

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình / Dân sự/ Đất đai / Marketing

3. Thành tích nổi bật