Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

cán bộ, công chức, nghị định Chính phủ

Ngày 24/4/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định về cán bộ, công chức cấp xã. Cụ thể là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi

TƯ VẤN LY HÔN (Gọi chúng tôi) - TRANH CHẤP NUÔI CON (Gọi ngay) - CHIA TÀI SẢN (Gọi chúng tôi) - TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (Gọi chúng tôi) - BỊ LỪA ĐẢO (Gọi chúng tôi) - KINH DOANH THƯƠNG MẠI (Gọi chúng tôi) - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (Nhanh chóng) - TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (Gọi ngay) - Và các dịch vụ pháp lý khác

0978 3333 79

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Lượt xem: 626

Thay đổi quan trọng về cán bộ, công chức cấp xã trong nghị định mới của Chính phủ

Ngày 24/4/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định về cán bộ, công chức cấp xã. Cụ thể là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 25/6/2019 sắp tới. 

Theo nội dung nghị định, ngày 25/6 sắp tới, cán bộ, công chức cấp xã sẽ có những thay đổi quan trọng:

1. Giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể

- Loại 1: tối đa 23 người (giảm 2 người so với quy định hiện hành tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP)

- Loại 2: tối đa 21 người (giảm 2 người so với quy định hiện hành tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP)

- Loại 3: tối đa 19 người (giảm 2 người so với quy định hiện hành tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP)

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại điều này, bảo đảm đúng chức danh quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức giảm 01 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã bao gồm cán bộ, công chức, được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CPvề số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

2. Tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nghiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), công phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

- Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động  không chuyên trách ở cấp xã.

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Xếp lương

- Đối với cán bộ cấp xã:

+ Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

+ Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lượng theo trình độ đào tạo. Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã đi học mà không được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học, có bằng cấp đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới.

luat tranh chap dat dai, luật tranh chấp đất đai, luật sư giỏi, luat su gioi

  • Bình Luận
  • Đặt lịch
Chia sẻ:

icon-hotline0978 3333 79
back-to-top.png