Những điểm lưu ý khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

hợp đồng mua bán hàng hóa, những điểm lưu ý khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hop dong mua ban hang hoa

Hợp đồng mua bán hàng hóa cần quan tâm đến những nội dung nào? Chúng ta phải quan tâm đến nội dung nào để tránh những rủi ro không đáng có khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa?

LY HÔN NHANH (Gọi chúng tôi) - TRANH CHẤP NUÔI CON (Gọi ngay) - CHIA TÀI SẢN (Gọi chúng tôi) - TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (Gọi chúng tôi) - BỊ LỪA ĐẢO (Gọi chúng tôi) - KINH DOANH THƯƠNG MẠI (Gọi chúng tôi) - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (Nhanh chóng) - TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (Gọi ngay) - Và tất cả các dịch vụ pháp lý khác

0908 648 179 - 0978 3333 79

Những điểm lưu ý khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Lượt xem: 18

 

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, giao hàng và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ nhận quyền sở hữu hàng hóa, nhận hàng và thanh toán cho bên bán. Hợp đồng mua bán hàng hóa, mang bản chất chung của một loại hợp đồng, sự thỏa thuận của các bên nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên.

Luật Thương mại 2005, không quy định về khái niệm của Hợp đồng mua bán hàng hóa trong lĩnh vực thương mại.  Vì vậy, chúng ta có thể dựa vào khái niệm Hợp đồng mua bán tài sản được quy định tại Điều 430 Bộ Luật Dân sự 2015 để hiểu hơn về hợp đồng mua bán hóa  như sau: Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.” Theo đó, khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định hàng hóa bao gồm: tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; những vật gắn liền với đất. Như vậy, hàng hóa thuộc tài sản nhưng ở phạm vi hẹp hơn tài sản (Điều 105 Bộ Luật Dân sự 2015).

Trong thời kì đất nước đang phát triển mạnh mẽ, số lượng doanh nghiệp được thành lập tăng nhanh, nhu cầu của người dân ngày càng cao. Vì vậy, hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra một cách sôi nổi hơn, nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến nhau để hợp tác mua bán hàng hóa để cùng sinh lợi nhuận. Khi đó, bên cạnh những trường hợp hợp tác vui vẻ, đồng thuận với nhau thì có rất nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp trong quá trình mua bán hàng hóa với nhau. Do đó, chúng ta cần phải biết được những nội dung quan trọng, những điểm cần lưu ý trong hợp đồng mua bán hàng hóa để tránh xảy ra xung đột.

 

Hợp đồng mua bán hàng hóa và bản chất pháp lý
Hình ảnh minh họa

 

1. Địa điểm giao hàng

Các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về địa điểm giao hàng. Khi đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng (khoản 1 Điều 35 Luật Thương mại 2005). Trường hợp, các bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:

- Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hoá đó;

- Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;

- Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó;

- Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.

Thực tế, có rất nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp vì giao hàng không đúng địa điểm đã thỏa thuận hoặc vì hai bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng dẫn đến việc bên mua không thể nhận hàng được. Do đó, địa điểm giao hàng cũng chiếm một phần quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. Vì vậy, các bên cần chú ý đến điều khoản này để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có.

2. Thời hạn giao hàng

Trước hết, thời hạn giao hàng sẽ phụ thuộc vào việc hai bên đã thỏa thuận với nhau. Theo đó, bên bán phải giao hàng đúng thời điểm mà hai bên đã thỏa thuận, trường hợp chỉ thỏa thuận về thời hạn giao hàng nhưng không xác định rõ thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng bất kì thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua. Trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng trong một thời hạn hợp lí sau khi ký hợp đồng.

® Nội dung này được quy định tại Điều 37 Luật Thương mại 2005.

Việc giao hàng đúng thời hạn là một vấn đề rất quan trọng trong quá trình mua bán hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng ta sẽ thông qua một ví dụ cụ thể: Công ty TNHH A và Công ty Cổ phần H đã ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau, cụ thể: Công ty A sẽ bán cho Công ty H 10.000 viên gạch loại A, kích thước: 60x60; thời hạn giao hàng là ngày: 20/12/2020. Đến ngày giao hàng, vì bị một số trục trặc bên bộ phận vận chuyển nên Công ty A không thể vận chuyển được. Do đó, theo thỏa thuận trong hợp đồng bên Công ty A đã vi phạm hợp đồng và bồi thường cho Công ty H (do Công ty H phải thực hiện công trình xây dựng nên việc Công ty A giao hàng chậm so với thỏa thuận, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của Công ty H). Qua đó, ta thấy được rằng thời hạn giao hàng, thời điểm giao hàng rất quan trọng, nếu vi phạm thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.

 

 

3. Chất lượng của hàng hóa

Chất lượng hàng hóa là điểm mấu chốt để đi đến ký kết hợp đồng, bởi lẽ bên mua tìm đến bên bán khi hàng hóa của bên bán thỏa mãn được những yêu cầu về chất lượng mà do bên mua đặt ra. Theo đó, trường hợp hai bên không có thỏa thuận cụ thể thì hàng hóa được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hóa đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

- Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

- Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua;

- Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

4. Thanh toán

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005: Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận. Thấy rằng, việc bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bên bán là rất quan trọng và khi bên mua không thực hiện nghĩa vụ này có thể được xem là bên mua đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng. Do đó, bên mua phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

- Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.

- Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

- Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

5. Thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

Có thể nói việc quy định về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là một trong những thỏa thuận để các bên thực hiện đúng các nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp bên kia không thực hiện các nghĩa vụ đó, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia thì căn cứ vào các điều khoản về phạt vi phạm và bổi thường thiệt hại để buộc bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với hành vi vi phạm của mình. Theo đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng thì Luật Thương mại đã quy định về các nội dung này tại Điều 300, 301,302 và 304. Vì vậy, khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa các bên nên thỏa thuận về việc phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi có sự vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Trên đây là một số điểm lưu ý cơ bản, để một hợp đồng mua bán hàng hóa hoàn thiện hơn thì các bạn nên nghiên cứu những nội dung khác được quy định tại Luật Thương mại 2005.

 Trên đây là điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu bạn có thắc mắc gì cần luật sư tư vấn thêm, vui lòng liên hệ số hotline: 0908 648 179 để luật sư hỗ trợ thêm (Miễn phí).
         Rất mong nhận được sự hợp tác.
         Trân trọng./.
Luật sư tại Bình Dương
Công ty Luật TNHH BIGBOSS LAW
Số 25 Đường GS1, Kp. Tây B, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
SĐT: 0908 648 179 - Email: Luatsuluat@gmail.com
Xin chúc sức khỏe và thành đạt!

 

 

Người đăng: Phạm Huyền

 

 

  • Bình Luận
  • Đặt lịch
Chia sẻ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BIGBOSS LAW

Giờ làm việc: 7h30 - 17h00 (từ thứ 2 - thứ 7)

Địa chỉ

- Trụ sở:  Số 25 Đường GS1, Kp. Tây B, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương

Emailluatsuluat@bigbosslaw.com / luatsuluat@gmail.com

Phone0908 648 179

Website: bigbosslaw.com / maitienluat.com / luatbinhduong.vn

Chính sách chúng tôi

Chính sách bảo mật

icon-hotline0908 648 179 - 0978 3333 79
back-to-top.png