Luật sư Nguyễn Quốc Đông

Nguyễn Quốc Đông

1. Thông tin luật sư

Họ và tên: Nguyễn Quốc Đông

Chức danh: Luật sư

Số điện thoại: 0978 333 379

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Hình sự/ Dân sự/ Đất đai/ Hôn nhân & gia đình

3. Thành tích nổi bật