Luật sư Huỳnh Hà Quốc Bửu

Huỳnh Hà Quốc Bửu

1. Thông tin luật sư

Họ và tên: Huỳnh Hà Quốc Bửu

Chức danh: Trưởng chi nhánh Long An

Số điện thoại: 0978 333 379

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Hình sự Dân sự Đất đai Hôn nhân & gia đình

3. Thành tích nổi bật